O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Zoznam dokumentov


ZMLUVY - rok 2018

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
22.01.20181/2018/ZoSJUDr. Jenka ŠtiasnaVypracovanie zmluvy o vecnom bremene týkajúce sa inžinierskych sietí obce Bzovík

ZMLUVY - rok 2017

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
08.11.201711/2017/ZoSIng. Anna HaškováAudit individuálnej účtovnej závierky, Audit konsolidovanej účtovnej závierky35666056
06.10.20179/2017/ZoDIng. arch. Ivan SupukaRealizačná projektová dokumentácia "Rekonštrukcia bytového domu 269 v obci Bzovík"30568056
31.07.201710/2017/ZoSa-audit, s.r.o."Poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti verejného obstarávania a realizácia postupu verejného obstarávania"50184601
20.06.20179/2017/ZoDotMesto KrupinaZmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí00320056
02.06.20178/2017/NZMarián KorčokZmluva o nájme nebytových priestorov - kosenie obecného pozemku
02.06.20177/2017/KZObec Bzovík - Marián Korčok
25.04.20176/2017/NZMichal PavlendaPrenájom priestorov v budove starého obecného úradu
24.04.20175/2017/NZMARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.Prenájom priestorov - Hrad Bzovík31444873
20.04.20174/2017/NZZmluva o nájme nebytových priestorovKosenie obecného pozemku - Ing. Ľubomír Lupták
11.04.20173/2017/ZOSSlovenské centrum obstarávania, o.z., BojniceZmluva o poskytovaní odborných, metodických, legislatívnych poradenských a realizačných služieb pri realizácii procesu verejného obstarávania s použitím vedomostnej ekonomiky a tovaroznalectva42260515
28.02.20172/2017/DZObčianske združenie e-codeDarovacia zmluva - spolu financovanie projektu "Rekonštrukcia hradného múru 2016"30792649
01.02.20171/2017/KZ/ZoVBKúpna zmluva o zriadení vecného bremena - dodatok č. 1Obec Bzovík - Jana Škriniarová, Tibor Oboňa, PaeDr. Eva Oboňová, Ján Sľúka, Ing. Slávka Sľúková, Gabriela Raniaková, Pavel Moniš, Ľubomíra Monišová, Vladimír Bartík

ZMLUVY - rok 2016

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
14.12.2016N 590/16Marius Pedersen, a.s.Zabezpečenie vývozu, zhodnotenia/zneškodnenia nebezpečných odpadov34115901
14.12.2016E590/16Marius Pedersen, a.s.Zber, vývoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z elektrických a elektronických zariadení34115901
02.12.201617/2016/NZMVDr. Ľudmila NovotnáPrenájom priestorov v budove starého obecného úradu30230497
01.12.2016Kúpna zmluva a zluva o zriadení vecného bremenaObec Bzovík - Jana Škriniarová, Tibor Oboňa, PaeDr. Eva Oboňová, Ján Sľúka, Ing. Slávka Sľúková, Gabriela Raniaková, Pavel Moniš, Ľubomíra Monišová, Vladimír Bartík
11.11.20162016/019AQUAMAAT, spol. s r.o.Stavebné povolenie na zákazku "Bzovík - Splašková kanalizácia a ČOV" 36651672
08.11.2016Kúpna zmluvaObec Bzovík - Miroslava Kráľová
14.10.20162016/018AQUAMAAT, spol. s r.o.Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie "Bzovík - Splašková kanalizácia a ČOV"36651672
14.10.201601102016Ing. Arch. Ľubomír Lendvorský - ELPROVypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Preukázanie zníženia energetickej náročnosti budov ZŠ Bzovík"33290725
05.09.2016Arcoiris, s.r.o., Miletičova 23, BratislavaZmluva o dielo - Rekonštrukcia hradného opevnenia kláštora premonštrátov Bzovík36724700
20.07.2016Kúpna zmluvaObec Bzovík - Ján Cesnak, Irena Cesnaková
20.07.2016Kúpna zmluvaObec Bzovík - Milan Moniš, Roman Cesnak
20.07.2016Kúpna zmluvaObec Bzovík - Ivan Dendiš, Dušan Dendiš
20.07.2016Zmluva o nájme nebytových priestorovObec Bzovík - Silvia Pivarčová50332872
20.07.2016Nájomná zmluvaObec Bzovík - Ján Štrba
20.07.2016Rastislav Zaťkov - MR-BEZAPredchádanie vzniku požiaru v objektoch a priestoroch obce47767963
09.06.2016B&V Pro s.r.o., KošiceVerejné obstarávanie: „Rekonštrukcia bytového domu v obci Bzovík“.47 114 207
09.06.2016EPI, s.r.o., Banská BystricaZmluva o dielo - Vypracovanie energetického auditu 36 805 165

ZMLUVY - rok 2015

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
17.12.2015MK-7756/2015/1.1Ministerstvo kultúry SRKláštor premonštrátov - Revitalizácia hradu Bzovík00165182
17.12.2015MK-7756/2015/1.1Ministerstvo kultúry SRDodatok č. 1 - Kláštor premonštrátov - Revitalizácia hradu Bzovík00165182
17.12.2015112517 08U03Environmentálny fondSanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k.ú. obce Bzovík30796491
17.12.2015Arcoiris, s.r.o.Uskutočnenie stavebných prác - Kláštor premonštrátov - Revitalizácia hradu Bzovík36724700
16.12.2015Z201528206_ZMarius Pedersen, a.s.Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom34115901
16.12.2015Banskobystrický samosprávny krajZmluva o spolupráci spojená s poskytnutím dotácie - archeologický výskum Hrad Bzovík37828100

ZMLUVY - rok 2014

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
21.11.2014Ing. Milena KorcováAudit účtovnej závierky30197996
21.02.2014MRL staving s.r.o, KrupinaOprava povrchov stien a stropov, maľovanie ZŠ s MŠ45388857

ZMLUVY - rok 2013

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
22.11.2013Ľubomír DadoZmluva o dielo - Výmena okien na budove ZŠ Bzovík34788905
19.11.2013TTA - telekomunikačná technika, alarmy s.r.o., Banská BystricaZmluva o dielo - Kamerový systém Bzovík36636428
15.05.20130424-520-2000/ZMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRZáložná zmluva30416094

ZMLUVY - rok 2012

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
04.12.2012Ing. Milena KorcováAudit účtovnej závierky30197996
30.10.2012605/579/2010Štátny fond rozvoja bývania SRZáložná zmluva31749542
30.10.20120315-PRB/2010/ZMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRZáložná zmluva30416094

ZMLUVY - rok 2011

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
03.11.2011MRL staving s.r.o, KrupinaZmluva o dielo45388857
03.11.2011MRL staving, s.r.o. KrupinaZmluva o dielo45388857

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom