Komisie pri Obecnom zastupiteľstva
O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
202
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení: 4098          tlačiť článok

Komisie pri Obecnom zastupiteľstva

Komisia finančná

Predseda komisie:  Ing. Cyril MACKOV

Členovia: Petra ČIAKOVÁ,Ivan DENDIŠ, Pavel KOHÚT, Zuzana HERKOVÁ, Ing. Peter LAZÁR, Pavel MOLNÁRKomisia školstva

Predseda komisie:  Ing. Peter LAZÁR

Členovia:Komisia kultúry

Predseda komisie:  Petra ČIAKOVÁ

Členovia:Komisia ochrany verejného poriadku a vybavovania šťažností

Predseda komisie:  Zuzana HERKOVÁ

Členovia:Komisia športu
Predseda komisie:  Ivan DENDIŠ

Členovia:Komisia životného prostredia a výstavby

Predseda komisie:  Pavel KOHÚT

Členovia:Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného činiteľa

Predseda komisie:  Pavel MOLNÁR

Členovia: Petra ČIAKOVÁ,Ivan DENDIŠ, Pavel KOHÚT, Zuzana HERKOVÁ, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV


Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Zástupca starostu, Obecné zastupiteľstvo, Poslanci OZ, Hlavný kontrolór, Rokovací poriadok, Zasadnutia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Základné údaje, Záverečný účet obce, Dokumenty na pripomienkovanie, Materialy na rokovanie OZ,

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom