O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 6-1/2014


Dodatok č. 1 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK

Týmto dodatkom sa dopĺňa VZN obce Bzovík č. 6/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK

V článku 5 – Príspevok za pobyt v Telocvični sa dopĺňa bod č. 4 s nasledovným textom

4/ Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o znížení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v Telocvični, na základe písomnej žiadosti týkajúcej sa žiakov základných škôl a detí materských škôl. V uznesení obecného zastupiteľstva sa uvedie výška príslušného poplatku, doba platnosti zníženého poplatku, meno resp. názov žiadateľa.

Schválené : 15. januára 2016

Uznesenie číslo  77/2016

Dátum vyvesenia: 18.01.2016

Dátum zvesenia: 01.02.2016

Boris SEDMÁK

starostka obce

 


side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom