Záverečný účet obce
O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení: 6800          tlačiť článok

Záverečný účet obce

Rok 2016

  • Záverečný účet obce Bzovík za rok 2016
  • Záverečný účet ZŠ s MŠ za rok 2016
  • Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
  • Správa nezávislého audítora

Rok 2015

  • Záverečný účet ZŠ s MŠ za rok 2015
  • Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

Rok 2014

Rok 2013

  • Správa nezávislého audítora

Rok 2012

  • Záverečný účet ZŠ s MŠ za rok 2012
  • Správa nezávislého audítora

Rok 2011

Rok 2010


Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Zástupca starostu, Obecné zastupiteľstvo, Poslanci OZ, Komisie pri OZ, Hlavný kontrolór, Rokovací poriadok, Zasadnutia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Základné údaje, Dokumenty na pripomienkovanie, Materialy na rokovanie OZ,

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom