GUĽÁŠMAJSTER BZOVÍK 2015

Po úspešnom prvom ročníku sa dňa 23.5.2015 uskutočnil v Bzovíku 2. ročník súťaže vo varení guľášov „GUĽÁŠmajster – Bzovík 2015“.

Po úspešnom prvom ročníku sa dňa 23.5.2015 uskutočnil v Bzovíku 2. ročník súťaže vo varení guľášov „GUĽÁŠmajster –  Bzovík 2015“. 

Už od ranných hodín si začali svoje kotlíky rozkladať prví súťažiaci a do 11,00 hod. bolo všetkých 17 prihlásených družstiev rozložených na svojich miestach pri futbalovom ihrisku. Na poludnie o 12,00. hod. odštartoval súťaž Ing. Cyril MACKOV ako zástupca obce a poslanec obecného úradu a zaželal súťažiacim veľa úspechov, mlstný jazýček a jemnú ruku pri dochucovaní guľášov. Potom sa slova ujal Jaroslav MARUNČIAK, ktorý so svojim spolu moderátorom Stanislavom HERKOM ml. predstavovali jednotlivé súťažné družstvá, ako aj účinkujúcich s kultúrnym programom a svojimi vstupmi a rozhovormi aj napriek nepriaznivému počasiu spríjemňovali prítomným sobotné popoludnie.

Sobota sa však neniesla len v duchu varenia, ale príjemnú atmosféru dopĺňali svojimi vystúpeniami aj domáca spevácka skupina Bzovíčanka pri ZO Jednoty dôchodcov Bzovík, heligonkári zo Bzovíka, deti zo ZŠ Bzovík, heligonkári Peťo SEDMÁK ml. so starkým, DFS Vartášik z Krupiny a vrcholom folklórneho programu bolo vystúpenie FS HONT  z Krupiny. Pre najmenších bolo pripravené aj nosenie na koňoch, ktoré zabezpečil Jakub ĽUPTÁK. Hlavnými sponzormi podujatia boli: Obecný úrad Bzovík, Jednota COOP Krupina.

Po vyhlásení tomboly, do ktorej sponzori podujatia prispeli až 40. hodnotnými cenami, nasledovalo dlho očakávané vyhlásenie desiatich najlepších družstiev, ktorým sa podarilo uvariť najchutnejšie guľáše. Päť členná porota, z ktorej dvaja členovia boli profesionálni kuchári s medzinárodnými skúsenosťami sa zhodli na poradí, ktoré vyhlásil jej predseda Peter MOZOĽA

1. miesto – „Guľášikovia PP“ (MÁŤUŠ, NAGY, Maňa)

2. miesto – „Smädní kmotrovci“ (AMBROŠ, ODALOŠ,)

3. miesto – „Smädná ulica“ (ALMÁŠI)

4. miesto – „Chovanovci“ (CHOVAN a deti)

5. miesto –„ Kola loka u Pihíka“ (VICIAN, ŠKVARKA, ZÚBEK)

6. miesto – „Sršne“ (PÁPAY, VÝBOH)

7. miesto – „Černomorec“ (ANTAL, ANTALOVÁ)

8. miesto – „Ultrafix“ (LAPIN  & Zuzka)

9. miesto – „Rozvoj“ (JAĎUĎ, SEKEREŠ, BALKO)

10. miesto –„Červená paprička“ (RÉTSAN, HRONČEK)

Večer sa pokračovalo v príjemnej atmosfére diskotékou v štýle „Oldies“ v reštaurácii, až do ranných hodín.

Chceli by sme sa poďakovať za príjemné prežitie sobotňajšieho dňa organizátorom tohto podujatia OcÚ Bzovík a Pavlovi ČIAKOVI ml., v ktorého hlave samotný nápad uskutočniť takéto podujatie vznikol a spolu so svojou manželkou a priateľmi, pripravili a zorganizovali toto kultúrno-spoločenské podujatie. Bez ich zanietenia by toto skvelé podujatie, aj napriek daždivému počasiu nemalo taký zdarný priebeh. A preto ešte raz patrí všetkým, ktorí sa o to pričinili srdečná vďaka.

Už teraz sa tešíme na tretí ročník súťaže vo varení guľášov „Guľášmajster Bzovík – 2016“.

Spokojní návštevníci podujatia „Guľášmajster Bzovík – 2015“.

Ďalšie fotografie vo FOTOGALÉRII

 

Fotogaléria - GUĽÁŠMAJSTER 2015 - 1


Súvisiace odkazy: Obec, Zámer prenájmu Hradu, ,
Článok je tlačený zo stránky www.obecbzovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk