DUCHOVNÝ ŽIVOT V OBCI

V Bzovíku sa opäť slávili prievody. Ide o miestny sviatok, kde si veriaci tejto starobylej farnosti pripomínajú návrat do lona Katolíckej Cirkvi pred 300 rokmi ...

V Bzovíku sa opäť slávili prievody. Ide o miestny sviatok, kde si veriaci tejto starobylej farnosti pripomínajú návrat do lona Katolíckej Cirkvi pred 300 rokmi na Bielu nedeľu alebo Nedeľu Božieho Milosrdenstva.

Úspešnú rekatolizáciu v tejto a v okolitých farnostiach mali na starosti jezuiti. Približne pred 300 rokmi veriaci vyznali opäť vieru v katolícku cirkev a opäť sa po niekoľkých rokoch vrátili od protestantského vierovyznania ku katolíckemu. 

Nedeľnú homíliu predniesol  dominikán brat Michal - správca farnosti Zvolen Západ. Zdôraznil tri aspekty života veriaceho človeka...  

Počas prievodov chodia mladí ľudia na sv. omšu oblečení v krojoch a aktívne sa zapájajú do slávenia sv. liturgie buď čítaním z lekcionára alebo donesením obetných darov. 

Po slávnostnej sv. omši pripravili miestni seniori občerstvenie pri kostole a nechýbali ani bzovícki muzikanti.

Fotogaléria k článku : http://bzovik.fara.sk/Prievody2016.html


Súvisiace odkazy: Obec, Zámer prenájmu Hradu, ,
Článok je tlačený zo stránky www.obecbzovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk