ZÁJAZD NA ORAVU

Dňa 8.6.2017 Obecná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (OO JDS) zorganizovala autobusový zájazd na Oravu

Dňa 8.6.2017 Obecná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (OO JDS) zorganizovala autobusový zájazd na Oravu. Z našej organizácie sa ho zúčastnilo 13 členov. Navštívili sme obec Klín, kde nad dedinou nás privítali dôchodcovia z OO JDS Námestovo. Pozreli sme si sochu Ježiša, ktorá meria 9,3 m a ostatné sakrálne objekty. Potom sme sa presunuli do obce Bobrov, kde vystúpili členovia speváckej a hudobnej skupiny Bzovík s krátkym programom. V Bobrove nás privítal pán starosta a oboznámil nás s históriou Oravy a obce. My sme im tiež odovzdali pozdrav z našej obce a upomienkové predmety, ktoré nám poskytol pán starosta Boris Sedmák a Obecný úrad v Bzovíku. Bolo to milé stretnutie. Veríme, že budúci rok sa stretneme v okrese Krupina.

                                   Ing. Maslíková - predseda OO JDS v Bzovíku

foto: Štefan Války

Fotogaléria - ZÁJAZD NA ORAVU


Súvisiace odkazy: Obec, Zámer prenájmu Hradu, ,
Článok je tlačený zo stránky www.obecbzovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk