SPIEVA CELÁ DEDINA

Obecná organizácia Jednoty dôchodcov v Bzovíku dňa 30.7.2017 usporiadala akciu

Obecná organizácia Jednoty dôchodcov v Bzovíku dňa 30.7.2017 usporiadala akciu "Spieva  celá dedina". Akcie sa zúčastnili obyvatelia Bzovíka rôznych vekových skupín. Potešiteľné je, že na akcii prevládali účastníci mladej generácie. Najmladšia účastníčka bola Terezka Balková, ktorá je ešte len škôlkarka. Na podujatí vystúpili amatérski speváci a hudobníci, ale aj naši mladí, ktorí navštevujú základnú umeleckú školu a reprezentujú našu obec nielen doma , ale aj v zahraničí. Na akcii vystúpili so spevom a hudbou celé rodiny. Za to, že táto akcia prebehla veľmi zdarne, môžeme poďakovať všetkým účastníkom a divákom, ktorí túto akciu podporili. Zároveň ďakujeme za pomoc Obecnému úradu v Bzovíku.

                                               Ing. Mária Maslíková – predseda  OO JDS v Bzovíku

foto: Štefan Války 

Fotogaléria - SPIEVA CELÁ DEDINA


Súvisiace odkazy: Obec, Zámer prenájmu Hradu, ,
Článok je tlačený zo stránky www.obecbzovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk