Geografia

ROZHLOHA:

Rozloha katastra hraníc chotára: 1277,42 ha

Poľnohospodárska pôda: 991,60 ha

Les: 228,22 ha

Ostatné: 57,60 ha

Nadmorská výška: 380 m


Súvisiace odkazy: Obec, Zámer prenájmu Hradu, ,
Článok je tlačený zo stránky www.obecbzovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk