Hlavný kontrolór


Ing. Adrián MACKO - kontrolór obce


Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra


Súvisiace odkazy: Obec, Zámer prenájmu Hradu, ,
Článok je tlačený zo stránky www.obecbzovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk