Materiály na rokovanie OZ

Návrh VZN o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ...

Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017

Zberné miesta odpadov

Zberné miesta odpadov - nákres

Plán investičných akcií v oblasti stavebnej činnosti obce Bzovík na rok 2017

Cenová ponuka - zateplenie objektu bytového domu

Žiadosť - Martin Fekiač, Bzovík 147


Súvisiace odkazy: Obec, Zámer prenájmu Hradu, ,
Článok je tlačený zo stránky www.obecbzovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk