Symboly obce

 

Erb obce Bzovík ERB obce Bzovík

 

Vlajka obce Bzovík VLAJKA obce Bzovík

 

Pečať obce Bzovík PEČAŤ obce Bzovík

Súvisiace odkazy: Obec, Zámer prenájmu Hradu, ,
Článok je tlačený zo stránky www.obecbzovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk