Orgány štátnej správy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen - pracovisko Krupina
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
fax: 045 55 11 595
www: www.upsvar-zv.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00-12:00  13:00-15:00
8:00-12:00  13:00-15:00
8:00-12:00  13:00-17:00
nestránkový deň
8:00-12:00

Okresný úrad Krupina
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 540 0904
fax: 045 551 1698
www: http://www.minv.sk/?kontakty-124
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Okresný úrad Krupina - klientske centrum
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 0961 63 5782
kontakt na zamestnancov
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Daňový úrad Banská Bystrica - kontaktné miesto Krupina

Kuzmányho 2191/4
963 01 Krupina
tel.: 045 55 21 487
fax: 045 55 11 279
e-mail:

dubb-kr.kontakt@financnasprava.sk
www: www.drsr.sk

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 16:00
podateľňa do 16:00
8:00 - 17:00
podateľňa do 16:00
8:00 - 14:00


Súvisiace odkazy: Obec, Zámer prenájmu Hradu, ,
Článok je tlačený zo stránky www.obecbzovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk